Mijn persoonlijke arbeidsmarkt

Gericht oriënteren op de arbeidsmarkt vergt kennis. Zelfkennis, maar ook kennis van de arbeidsmarkt. In welke sectoren maak je kans? Waar vind je passende vacatures? In deze cursus leert de cursist zijn persoonlijke arbeidsmarkt in kaart te brengen en,  door middel van een SWOT-analyse, sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen in kaart te brengen.